levering Snelle levering
service Uitstekende service
advies Vakkennis en deskundig advies
sterren 9.8

Disclaimer

Disclaimer voor http://www.rbcoolplus.nl

RB Cool Plus (Kamer van Koophandel: 52055973), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.rbcoolplus.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

RB Cool Plus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

RB Cool Plus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RB Cool Plus.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RB Cool Plus.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RB Cool Plus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RB Cool Plus.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RB Cool Plus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.